پشتیبانی , امنیت ,سرعت , کیفیت

آموزش سی پنل

نمایش فایل های مخفی در Cpanel

نمایش فایل های مخفی در Cpanel

نمایش فایل های مخفی در Cpanel یکی از مشکلات برخی از مدیران وب سایت ها عدم نمایش برخی از فایل هایی می باشد که باید سیستم نمایش داده شود تا در صورت نیاز این فایلها رو ویرایش و یا تغیراتی در کد نویسی این نوع فایل ها انحام دهند . متداول ترین فایل های مخفی […]